בענין עלייה להר הבית

(06/01/2018 19:43)

מסמכים מצורפים להודעה זו: